I har måske fulgt mediecirkus’et omkring AMO Letbagt og anafylaktiske reaktioner den seneste uge (september 2010).
Skurken er fundet, det drejer sig om et hvedeprodukt som hedder Meripro 711, som har den egenskab at det kan blandes direkte med olie i færdigblandingerne.

Alle vore patienter reagerer på dette produkt uden at hverken at være hvedeallergikere eller havende anden fødevareallergi. Der var tilsvarende reaktioner i Finland i 2008.

Jeg har også (hidtil) testet vores patienter i priktest med produktet, men det er så potent at jeg af hensyn til risikoen for sensibilisering har valgt at ophøre med det.

Alle vore patienter reagerer kraftigt positivt i histamin-release (www.reflab.dk) helt ned i de laveste fortyndinger, og eftersom ingen kontroller reagerer i det set-up på Meripro 711, har vi på Allergicentret, Odense universitetshospital valgt at det er standard testmetoden.

Jeg har været i kontakt med Eva Sørensen på Referencelaboratoriet som er klar til at modtage eventuelle prøver. Vi har sørget for, at Referencelaboratoriet har rigeligt med Meripro 711, så det er ikke nødvendigt at sende andet end blodprøven (hvor det jo så skal fremgå, at du ønsker test for Meripro 711).

Carsten Bindslev-Jensen