I anledning af Charlotte Gotthard Mørtz’ tiltrædelse som professor i klinisk allergologi ved Eliteforskningscenter ORCA, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital og Forskningsenheden for Dermato‐venerologi og Allergi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, inviterer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til tiltrædelsesseminar.

Klik her for at se programmet