Instruksen “Anafylaksi hos børn og voksne” er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Allergologi: ovl. Carsten Bindslev-Jensen, ovl. Lene Heise Garvey, ovl. Susanne Halken, ovl. Kirsten Skamstrup Hansen, ovl. Hans-Jørgen Malling; Dansk Pædiatrisk Selskab: læge Morten Schrøder; Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi: ovl.  Thomas Petersen; Dansk Råd for Genoplivning: ovl. Torsten Lauritsen, ovl. Anne Lippert, stud. med Sandra Viggers.

Formålet er at instruksen bliver national  og den er i juni 2016 sendt i høring hos Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Akut Medicin, Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi og Dansk Råd for Genoplivning.

I forbindelse med implementering i Region Hovedstadens Sundhedsplatform er instruksen sendt til Sundhedsfagligt Råd i Dermato-Allergologi, Region Hovedstaden og Sundhedsfagligt Råd i Pædiatri, Region Hovedstaden.

Dansk Selskab for Allergologi opfordrer selskabets medlemmer til at læse instruksen. Evt. kommentarer kan sendes til formand@danskallergi.dk.

Høringsfrist 15. september 2016.

Links til instruks:

anafylaksi hos børn og unge – instruks

flow chart