Vejledning for abstracts

Dansk Selskab for Allergologi ønsker at fremvise en aktuel status over dansk allergologisk forskning og patientbehandling. Vi inviterer derfor alle deltagere til at udfærdige abstracts, der på DSA´s årsmøde præsenteres som poster. Der kan præsenteres resultater, som ikke tidligere er offentliggjort ved DSA møder (genbrug fra internationale kongresser er velkomne).

Første-forfatteren (den præsenterende forfatter) af accepterede abstract vil efter årsmødet få tilbagebetalt 500 kr. af registreringsafgiften, hvis poster er præsenteret på årsmødet.

Tilmelding til foredragskonkurrence og posterkonkurrence

DSA opfordrer til at abstractforfatter tilmelder sig foredragskonkurrence og/eller posterkonkurrence.
Foredragskonkurrence: Abstract vurderes til foredragskonkurrence (5 deltagere). Deltagere i foredragskonkurrence deltager ikke i posterkonkurrence. Se vejledning for foredragskonkurrence.
Posterkonkurrence: Der skal fremsendes fil eller nedkopiering af posteren til Jette Hansen senest den 9. august 2019. Ved for sen eller manglende indsendelse bliver posteren ikke vurderet til posterkonkurrence. Indsendte postere vurderes til posterkonkurrence. Se vejledning for posterkonkurrence.

Registrering og betaling

Abstracts skal være udarbejdet af DSA-medlemmer. DSA`s videnskabelige komité vurderer samtlige abstracts i relation til overholdelse af retningslinier om udformning af abstractet, og om der er kvalitet og nyhedsværdi i de præsenterede data.  Abstracts som ikke overholder disse krav vil blive afvist. Alle accepterede abstracts skal medbringes som poster.

Udformning af abstracts

Abstract skal fylde mindre end én A-4 side. Anvend skrifttype Arial 10 pt  og enkelt linieafstand. Abstractet kan udformes på dansk eller engelsk og skal indeholde titel (kort og præcis og ingen forkortelser) og forfatternavne (den præsenterende forfatters navn understreges) med angivelse af institution(er) hvorfra arbejdet udgår (ingen titler eller adresser). Forkortelser skal skrives helt ud første gang. Der skal ikke medtages referencer, taksigelser eller økonomisk støtte.

Abstractet skal udformes med følgende punkter (se vedlagt forslag):

  • Formål med undersøgelsen
  • Anvendte metoder
  • Opnåede resultater
  • Konklusion (udtalelser som “resultater vil blive diskuteret” accepteres ikke).

Fremsendelse af abstracts

Abstracts fremsendes i Microsoft Word kompatibel (.doc, .docx, .odf) form til: kontakt@danskallergi.dk

Abstracts skal være modtaget senest 14. juni 2019 kl. 12.00. Abstracts vil ikke blive vurderet, hvis der ikke samtidig foreligger dokumentation for betaling for deltagelse i årsmødet samt udfyldt tilmeldingsblanket til selve årsmødet.

Accept af abstract

Abstractet vurderes af DSA´s videnskabelige komité. Fremsenderen vil få besked om abstractet er accepteret senest den 26. juni 2019. Alle, som har fået abstract accepteret, skal medbringe poster.

Der bliver endvidere givet besked til de abstract-forfattere, som skal deltage i foredragskonkurrrencen. Yderligere information om foredragskonkurrencen fremsendes samtidig.

Publicering af abstracts

Alle accepterede abstract vil blive trykt og uddelt sammen med andet informationsmateriale ved årsmødet og blive lagt på DSA’s hjemmeside.