Vejledning for poster

Abstracts bliver vurderet af en videnskabelig komité bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Selskab for Allergologi, og alle godkendte abstracts præsenteres som en poster på årsmødet.

Krav til poster

  • Format: Bredde max 90 cm og højde max 120 cm.
  • Opsætning: Senest fredag den 16. august om morgenen på den anviste plads.
  • Nedtagning: Ved årsmødets afslutning.
  • Det forventes, at den præsenterende forfatter kan svare på spørgsmål i kaffepauserne.

 

Poster på årsmødet

Den præsenterende forfatter på årsmødet får refunderet 500 kroner af tilmeldingsgebyret.

 

Praktiske oplysninger:
Jette Hansen
tlf. 38 67 24 94
mail: kontakt@danskallergi.dk