OBS: DEADLINE FORLÆNGET TIL TIRSDAG D. 23. JUNI

Vejledning for abstracts

Dansk Selskab for Allergologi ønsker at fremvise en aktuel status over dansk allergologisk forskning og patientbehandling. Vi inviterer derfor alle deltagere til at udfærdige abstracts, der på DSA´s årsmøde præsenteres som poster. Der kan præsenteres resultater, som ikke tidligere er offentliggjort ved DSA møder (genbrug fra internationale kongresser er velkomne).

Alle abstracts præsenteres som postere, og bliver automatisk vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen, hvis ikke andet er angivet.

Registrering og betaling

Abstracts skal være udarbejdet af DSA-medlemmer. DSA`s videnskabelige komité vurderer samtlige abstracts i relation til overholdelse af retningslinier om udformning af abstractet, og om der er kvalitet og nyhedsværdi i de præsenterede data.  Abstracts som ikke overholder disse krav vil blive afvist. Alle accepterede abstracts skal medbringes som poster. Første-forfatteren (den præsenterende forfatter) af accepterede abstract vil efter årsmødet få tilbagebetalt 500 kr. af registreringsafgiften (hvis alle betingelser er opfyldt).

Udformning af abstracts

Abstract skal fylde mindre end én A-4 side. Anvend skrifttype Arial 11 pt (fed) for titel og 10 pt  for teksten og enkelt linieafstand. Abstractet kan udformes på dansk eller engelsk og skal indeholde titel (kort og præcis og ingen forkortelser) og forfatternavne (den præsenterende forfatters navn understreges) med angivelse af institution(er) hvorfra arbejdet udgår (ingen titler eller adresser). Forkortelser skal skrives helt ud første gang. Der skal ikke medtages referencer, taksigelser eller økonomisk støtte.

Abstractet skal udformes med følgende punkter (se vedlagt forslag):

  • Formål med undersøgelsen
  • Anvendte metoder
  • Opnåede resultater
  • Konklusion (udtalelser som “resultater vil blive diskuteret” accepteres ikke).

Fremsendelse af abstracts

Abstracts fremsendes i elektronisk form til: dsa2015@danskallergi.dk

Abstracts skal være modtaget senest 16. juni 2015 kl. 12.00. Abstracts vil ikke blive vurderet, hvis der ikke samtidig foreligger dokumentation for betaling for deltagelse i årsmødet samt udfyldt tilmeldingsblanket til selve årsmødet.

Accept af abstract

Abstractet vurderes af DSA´s videnskabelige komité. Fremsenderen vil få besked om abstractet er accepteret senest den 1. juli 2015. Alle, som har fået abstract accepteret, skal medbringe poster.

Der bliver endvidere givet besked til de abstract-forfattere, som også skal deltage i foredrags-konkurrrencen. Yderligere information om foredragskonkurrencen fremsendes samtidig. Ønsker du ikke at deltage i foredragskonkurrencen, skal du specifikt gøre opmærksom på dette ved indsendelse af abstractet.

Publicering af abstracts

Alle accepterede abstract vil blive trykt og uddelt sammen med andet informationsmateriale ved årsmødet og blive lagt på DSA’s hjemmeside.