ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Ordförande är Leif Bjermer.

29. april 2011.

Klik her for mere info.