Til støtte til aktiviteter, der meriterer inden for fagområde uddannelsen i Allergologi, opslår Dansk Selskab for Allergologi hermed 2 legater á 10.000 kroner.

Der kan søges støtte til udenlands ophold, deltagelse i eksaminer i udlandet, deltagelse i relevante kurser (listen er ikke udtømmende). Der gives ikke støtte til passiv deltagelse i kongresser. Legatet kan søges af læger i uddannelses forløb inden for fagområdet allergologi.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og budget sendes til formanden for Dansk Selskab for Allergologi på kontakt@danskallergi.dk. Det er en forudsætning for at modtage legatet at modtageren er tilstede ved uddelingen på DSA’s årsmøde i August.