DSA mener

Der er stigende efterspørgsel på allergologisk udredning. Antallet af specialister matcher ikke efterspørgslen. Dansk selskab for Allergologi ønsker at styrke allergologien gennem uddannelse og oprettelse af allergicentre.

Læs hele dokumentet her.

LEAP (The Learning Early about Peanut Allergy) er et engelsk studie, som havde til formål at vurdere om tidlig introduktion af peanut i kosten til højrisiko børn kunne forebygge peanutallergi ved 5 års alderen (1).

1) Du Toit G et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. NEJM 2015, 372; 803-13

DSA har holdt et fagligt møde med deltagelse af: Kirsten Skamstrup Hansen, Carsten Bindslev-Jensen, Lars K Poulsen og Esben Eller samt Josefine Gradman, Lars G Hansen, Susanne Halken, Lone Agertoft, Hans-Jørgen Malling, Charlotte Mørtz, Henrik Fomsgaard Kjær og Thomas Houmann Petersen.

Studiet blev gennemgået og en fælles faglig konklusion kan læses her.