Harboefonden uddeler legater til forskningsprojekter inden for allergi

Harboefonden er en almennyttig fond, hvis primære formål er at støtte forskning inden for kræft-diagnostik. Fonden yder dog også støtte til andre videnskabelig formål og er i den forbindelse interesseret i at modtage flere ansøgninger inden for allergiforskning.

Støtten kan bestå i midler til specielle forskningsopgaver såvel som støtte til en forskningsgruppe eller en forskningsinstitution. Alle allergi relaterede forskningsprojekter kan som udgangspunkt komme i betragtning.

Ansøgninger behandles løbende. Detaljer og ansøgningsskema kan findes på fondens hjemmeside, harboefonden.dk. En ansøgning skal som minimum indeholde følgende:

  • Ansøgningsskema (Hentes på hjemmesiden)
  • Projektbeskrivelse (max 5 sider, inklusiv baggrund, formål, hypoteser, korte metodebeskrivelser, og tidsplan) vedlagt et kort lægmandsresume
  • Kort redegørelse for ansøgers baggrund med c.v. for projektets videnskabeligt ansvarlige
  • For yngre ansøgere, en udtalelse med en motiveret anbefaling fra en erfaren forsker knyttet til projektet
  • Budget/delbudget

Hvis ansøgninger vedrørende forskningsprojekter imødekommes, forventes det, at projektet giver anledning til publikation i anerkendte tidskrifter.