Forskningsår med allergiforskning

Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 5 stipendier til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Desuden vil der være mulighed for at få dækket projektudgifter på op til 20.000 kr. efter ansøgning med dokumenterede udgifter.

Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema  med budget, vejleders CV (1 A4 side), studentens cv (1/2 A4 side) og projektbeskrivelse (max 5 A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer).

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

Krav til ansøgningen:

Forskningsprojektets hovedtema skal være forskning i en allergi-relateret sygdom. Både epidemiologiske, kliniske og prækliniske projekter kan komme i betragtning. Stipendiet kan ansøges af projektets hovedvejleder. Hovedvejlederen skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende.

Første ansøgningsfrist er 15. januar 2014, mens der forventes den næste ansøgningsfrister 1. april 2015. Der kan forventes svar i slutningen af januar 2015.

Ansøgningen sendes til Professor Lars K. Poulsen, lkpallgy@mail.dk

Ansøgningsskema til forskningsår med allergiforskning