Allerginetværk

Speciallægeuddannelsen i Allergologi blev nedlagt i 2004, men der er ikke sket en kompensatorisk oprustning af de tilgrænsende specialer. Flere vigtige områder indenfor både diagnostik og behandling af allergiske sygdomme er ikke dækket af de nuværende uddannelser.For at sikre den allergiske patient en relevant allergologisk udredning af høj kvalitet, kræves en evidensbaseret, opdateret uddannelse af speciallæger. Dette kan i dagens Danmark kun sikres ved fælles tværfaglig indsats med vidensformidling specialerne imellem, udarbejdelse af fælles vejledninger og instrukser, og fælles uddannelsesmuligheder.
DSA har derfor taget initiativ til oprettelse af et Allergi Netværk, med repræsentation fra DSA og 8 videnskabelige selskaber (Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Hals Kirurgi og Dansk Oftalmologisk Selskab).

Allergi Netværks repræsentanter arbejder for at sætte fokus på allergologien.
Allergi Netværk har udarbejdet en oversigt over den nuværende uddannelse indenfor allergologi for at få et overblik over nødvendige indsatsområder. Publiceret i Ugeskrift for Læger. Der er udarbejdet en klinisk procedure for udredning af penicillinallergi. I oktober 2007 afholdt Allergi Netværk et 5 dages internat i allergologi for speciallæger.

Allergi Netværk har udarbejdet en klinisk procedure for udredning af penicillinallergi. Denne er net-publiceret i Ugeskrift for Læger.

Videnskabelige selskaber repræsenteret i Allergi Netværk:
1. Dansk Selskab for Allergologi (www.danskallergi.dk)
2. Dansk Pædiatrisk Selskab (www.paediatri.dk)
3. Dansk Dermatologisk Selskab (www.dds.nu)
4. Dansk Lungemedicinsk Selskab (www.lungemedicin.dk)
5. Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (www.dasam.dk)
6. Dansk Selskab for Almen Medicin (www.dsam.dk)
7. Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (www.dskf.org)
8. Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Hals Kirurgi (www.dsohh.dk)
9. Dansk Oftalmologisk Selskab (www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk)
10. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (www.dasaim.dk)

Udpegede repræsentanter til Allergi Netværk:
1. Overlæge Lone Winther, afdelingslæge Josefine Gradman
2. Overlæge Kirsten Skamstrup Hansen
3. Klinikchef Carsten Bindslev-Jensen
4. Overlæge Peter Plaschke
5. Overlæge David Sherson, overlæge Vivi Schlünssen
6. Speciallæge i almen medicin Frederik Zeuthen
7. Overlæge Lars Peter Nielsen
8. Praktiserende speciallæge Steffen Ørntoft
9. Speciallæge Sven Johansen
10. Overlæge Lene Heise Garvey