Uddannelses- og undervisningsudvalg

Baggrund
Dansk Selskab for Allergologi er en videnskabelig forening, hvor et af formålene er at arbejde for forskning, uddannelse og udvikling af basal og anvendt allergologi.
Allergologi er nedlagt som speciale, men fagområde i lungemedicinsk, dermatologisk og arbejdsmedicinsk allergologi er oprettet.
Der er behov for uddannelse af specialister, men også udvikling af de allergologiske kompetencer generelt på flere niveauer i sundhedssystemet, fra det prægraduate til det postgraduate forløb.
Allergologi er multidisciplinært og tværfagligt, hvilket bør afspejles i undervisningen.

Kommisorium
Udvalget skal udarbejde og afvikle allergologiske kurser for fagfolk. Dette kan foregå i samarbejde med andre videnskabelige selskaber og fagprofessionelle generelt.

Medlemmer
DSA: Kirsten Skamstrup Hansen (tovholder), Esben Eller,  Lone Winther