Vejledning for abstracts

DSA’s bestyrelse inviterer alle deltagere til at udfærdige abstracts, der forudsat accept enten udvælges til foredragskonkurrencen eller præsenteres som poster ved årsmødet. Resultater må ikke tidligere være offentliggjort ved DSA møder hvorimod genbrug af præsentation fra internationale kongresser er velkommen.

Første-forfatteren (den præsenterende forfatter) af accepterede abstracts vil efter årsmødet få tilbagebetalt 500 kr. af registreringsafgiften, såfremt abstract præsenteres på årsmødet som poster eller i foredragskonkurrencen.

Tilmelding til foredragskonkurrence og posterkonkurrence

Ved indsendelse af abstract tilmelder man sig foredragskonkurrence og/eller posterkonkurrence.
Foredragskonkurrence: Abstract vurderes til foredragskonkurrence (5 deltagere). Deltagere i foredragskonkurrence deltager ikke i posterkonkurrence. Se vejledning for foredragskonkurrence.

Posterkonkurrence: Der skal fremsendes fil eller nedkopiering af posteren til DSA sekretær Helle Sander (kontakt@danskallergi.dk) senest den 11. august 2023. Ved for sen eller manglende indsendelse bliver posteren ikke vurderet til posterkonkurrence.

Registrering og betaling

Abstracts skal være udarbejdet af DSA-medlemmer. Abstracts vil ikke blive vurderet, hvis der ikke samtidig foreligger dokumentation for betaling for deltagelse i årsmødet samt udfyldt tilmeldingsblanket til selve årsmødet.

Udformning af abstracts

Abstract skal fylde max. én A4 side. Anvend skrifttype Arial 10 pt og enkelt linje afstand. Abstractet kan udformes på dansk eller engelsk og skal indeholde titel (kort og præcis og ingen forkortelser) og forfatternavne (den præsenterende forfatters navn understreges) med angivelse af institution(er) hvorfra arbejdet udgår (ingen titler eller adresser). Forkortelser skal skrives helt ud første gang. Der skal ikke medtages referencer, taksigelser eller økonomisk støtte.

Abstractet skal udformes med følgende punkter (se vedlagt forslag):

  • Formål med undersøgelsen
  • Anvendte metoder
  • Opnåede resultater
  • Konklusion (udtalelser som “resultater vil blive diskuteret” accepteres ikke).

Indsendelse af abstracts

Abstracts fremsendes i Microsoft Word kompatibel (.doc, .docx, .odf) form til: kontakt@danskallergi.dk

Abstracts skal være modtaget senest 16. juni 2023.

Accept af abstract

Abstractet vurderes af en videnskabelige komité, der udgøres af DSA’s bestyrelse. Forfatteren vil få besked om abstractet er accepteret – og om man er udtaget til foredragskonkurrence eller poster konkurrence senest den 6. juli 2023.

Yderligere information om foredrags- og posterkonkurrencen fremsendes samtidig.

Publicering af abstracts

Alle accepterede abstract vil blive trykt og uddelt sammen med andet informationsmateriale ved årsmødet.