Arbejdsgruppe anafylaksivejledning

Baggrund
DSA ønsker en national vejledning i anafylaksi. Arbejdsgruppen er nedsat i regi af DSA, og den repræsenterer relevante videnskabelige selskaber. Medlemmerne har specialviden og kompetencer indenfor vurdering, udredning og behandling af anafylaksi. Planen er at få vejledningen godkendt i de relevante Sundhedsfaglige Råd fra alle Regioner. Den aktuelle udgave er godkendt som regional SP-instruks i Region H og Region Sj.

Kommisorium
At lave en national vejledning omkring anafylaksi der understøtter ensartet erkendelse og behandling af anafylaksi hos voksne og børn.

Medlemmer
Dansk Selskab for Allergologi:
Carsten Bindslev-Jensen, OUH
Susanne Halken, OUH
Lene Heise Garvey, Gentofte
Hans-Jørgen Malling (referent), Gentofte
Kirsten Skamstrup Hansen (tovholder), Herlev og Gentofte

Dansk Pædiatrisk Selskab:
Morten Schrøder, RH

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi
:
Thomas Petersen, Kolding

Dansk Råd for Genoplivning:
Torsten Lauritsen, RH
Anne Lippert, Herlev
Sandra Viggers, Nykøbing Falster