Arbejdsgruppe immunterapivejledning

Baggrund
DSA ønsker at lave vejledninger i udredning og behandling af allergologiske sygdomme som efterfølgende godkendes i de Regionale Sundhedfaglige Råd, Dette for mulig  national vejledning.
Hensigten med denne danske immunterapi vejledning er, at den kan tjene som en vejledning for både almen praksis og specialister, som anvender allergen immunterapi, for derved at at sikre en høj professionel standard, en effektiv udnyttelse af ressourcer, minimere patientrisikoen og give en høj patienttilfredshed og kontinuitet i behandlingen med allergen immunterapi,

Kommisorium
Arbejdsgruppen skal udarbejde en dansk vejledning i allergen immunterapi baseret på internationale standarder og vejledninger.

Medlemmer
Hans-Jørgen Malling (formand), Dansk Selskab for Allergologi
Susanne Halken, Dansk Pædiatrisk Selskab & H C Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital
Flemming Madsen, speciallæge, Allergi og Lungeklinikken Helsingør
Charlotte Mørtz, Dansk Selskab for Allergologi & Allergicenter, Odense Universitetshospital
Johannes Schmid, Dansk Selskab for Allergologi & Region Midt Allergicenter Vest
Lone Winther, Dansk Selskab for Allergologi & Klinik for allergi, Hud- og Allergiafdeling U, Gentofte Hospital