Astma-Allergi Danmark har nu den glæde at kunne åbne for vores forskningsfond. Fonden skal uddele legater, hvis formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelige initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Forsker du i astma og allergiske sygdomme? Her kan du læse mere om, hvem der kan søge og hvordan:

Hvad kan du søge penge til:

  • Fortrinsvist afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes indenfor den kliniske allergologi.
  • Driftsudgifter eller kortvarigt frikøb op til 100.000 kr.
  • Der ydes ikke bistand til kongresser eller rejser.
  • Der kan ydes bistand til offentlige institutioner med revision men ikke til privatpersoner eller virksomheder.

Krav til ansøgningerne:

For at ansøge, skal der være udfærdiget en protokol, et CV med kontaktoplysninger, og der skal foreligge et budget for det ansøgte beløb. Derudover skal der oplyses CVR nummer til den offentlige institution, som skal modtage det ansøgte beløb.

Emner under fondens formål kommer i betragtning.

Ansøgningsfrist er 1.maj 2024.

Ansøgninger sendes til Astma-Allergi Danmark info@astma-allergi.dk og mærkes med ”Ansøgning til forskningsfonden”.

Det forventes, at legatmodtagere deltager i DSAs årsmøde til modtagelse af legatet 3. fredag i august.

Vi anmoder om, at det anføres ved offentliggørelse af forskningsresultater etc., at Astma-Allergi Danmarks forskningsfond har støttet projektet. Forskningsudvalget skal desuden have tilbagemelding efter endt projekt i form af artikel eller rapport over forskningsresultaterne.

Ansøgningerne bedømmes ud fra:

 1. Den videnskabelige kvalitet af projektet
 2. Ansøgerens kvalifikationer
 3. Forskningsteamet og den praktiske gennemførlighed af projektet
 4. Strategiske overvejelser