Legatets formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelige initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Fortrinsvist afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes indenfor den kliniske allergologi.

Der ydes bistand til driftsudgifter eller kortvarigt frikøb op til 100.000 kr. Der ydes ikke bistand til kongresser eller rejser. Der kan ydes bistand til offentlige institutioner med revision og ikke til privatpersoner eller virksomheder.

Krav til ansøgningerne:

Der skal være udfærdiget en protokol, et CV med kontaktoplysninger, og der skal foreligge et budget for det ansøgte beløb. Derudover skal der oplyses CVR nummer til den offentlige institution, som skal modtage det ansøgte beløb.

Emner under fondens formål kommer i betragtning.

Ansøgninger sendes til Astma-Allergi Danmark info@astma-allergi.dk og mærkes med ”ansøgning til forskningsfonden”.

Ansøgningsfrist 1.maj.

Det forventes, at prismodtageren deltager i DSA årsmøde til prismodtagelsen 3. fredag i august.

Vi anmoder om, at det anføres ved offentliggørelse af forskningsresultater etc., at Astma-Allergi Danmarks forskningsfond har støttet projektet.

Forskningsudvalget skal have tilbagemelding efter endt projekt i form af artikel eller rapport over forskningsresultaterne.

Ansøgningerne bedømmes ud fra:

  1. Den videnskabelige kvalitet af projektet
  2. Ansøgerens kvalifikationer
  3. Forskningsteamet og den praktiske gennemførlighed af projektet
  4. Strategiske overvejelser