Indbydelse til DSA’s årsmøde på Koldingfjord 14.-15. august 2015

Kære medlem.

Vi vil gerne indbyde dig til DSA’s årsmøde 2015. Programmet i år har fokus på molekylær allergologi, den spændende eosinofile celle, anstrengelsesudløste allergiske manifestationer og Steroidbehandling ved luftvejsallergi. Som sædvanligt er der også sprit nye forskningsfund i sessionen ”Nyt fra forskningen”.

Program til årsmødet 2015

Tilmelding til årsmødet 2015

Abstracts til årsmødet 2015

OBS: DEADLINE ABSTRACTS FORLÆNGET TIL

TIRSDAG D. 23. JUNI 2015!

Under årsmødet afholdes den årlige generalforsamling i DSA. Generalforsamlingen er for alle individuelle medlemmer af Selskabet. Medlemsforslag, som ønskes behandlet på DSA’s generalforsamling, skal fremsendes til sekretariatet inden den 3. juli 2015.

Dagsorden Generalforsamling 2015

I forbindelse med årsmødet uddeles en pris til vinderen af foredragskonkurrencen. Astma-Allergi Danmark uddeler priser til de 3 bedste postere.

Vi opfordrer alle medlemmer til at præsentere en poster i forbindelse med årsmødet. Abstractet bliver automatisk vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen, hvis ikke andet er angivet. Regler for abstract og poster, samt foredrags-konkurrence fremgår af vejledning her. Abstract fremsendes til sekretariatet senest den 23. juni 2015. Førsteforfatteren på de accepterede abstracts honoreres med kr. 500,- (kun hvis betingelserne er opfyldt).

Vejledning foredrag

Vejledning Poster

Prisen for medlemmers deltagelse i årsmødet er i år kr. 1650,- per person (kr. 1350,- ved deling af dobbeltværelse) ved betaling inden den 6. juli 2015.

Ved tilmelding (og betaling) efter denne dato er prisen kr. 1950,-. Prisen for ikke-medlemmer er kr. 3150,-. Prisen for deltagelse uden overnatning vil fremgå af tilmeldingsblanketten. Sidste frist for tilmelding er den 24. juli 2015. Ved afmelding senere end denne dato refunderes det indbetalte beløb ikke.

Tak til Selskabets sponsorgruppe, der også i år har ydet en velkommen økonomisk støtte til vore faglige aktiviteter.

Vel mødt til et fagligt og socialt udbytterigt årsmøde.

Spørgsmål kan rettes til: Funktionsleder Jette Hansen  Tlf.  3867 2494 eller via mail til: dsa2015@danskallergi.dk

På selskabets vegne

Bestyrelsen

Chiesi logo