Se det spændende program

Specialistkursus i allergologi – del 1:
insektgiftallergi, fødevareallergi, lægemiddelallergi

Tilmeld dig nu under  DSA møder

Hvornår
1.-2. november 2019

Hvor
Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Hvem (målgruppe)
Speciallæger, som udreder og behandler allergiske patienter, læger i fagområdeuddannelse og hoveduddannelsesforløb indenfor allergologisk relevante specialer, samt andre akademikere og forskere, som arbejder inden for feltet.

Hvordan

Kurset er 1. del af Dansk Selskab for Allergologi´s specialistkursus i allergologi.
Denne del af kurset omfatter den svære/komplekse allergiske patient indenfor emnerne insektallergi, fødevareallergi og lægemiddelallergi.
Kurset afholdes som 2-dags internatkursus, som også giver mulighed for faglig networking.

Kurset holdes på fagligt specialistniveau med den mest aktuelle specialistviden formidlet af landets førende eksperter inden for allergologi.

Kurset er planlagt som et interaktivt kursus med korte oplæg om de mest aktuelle emner med udgangspunkt i patient cases fra den kliniske hverdag. Undervisningen er deltagerinvolverende og der vil være mulighed for at diskutere komplekse problemstillinger med ekspertpanelet.