3. marts og 6. oktober 2017 – se Dansk Lungemedicinsk Selskabs hjemmeside