Det vil glæde Allergiklinikken, Gentofte Hospital at se Dansk Selskab for Allergologis medlemmer til

65 års fødselsdagssymposium for Professor i Basal Allergologi og Laboratoriechef Lars Kærgaard Poulsen.

Lars’ store viden om IgE-medieret allergi er kendt og respekteret ikke kun lokalt, men også hos samarbejdspartnere nationalt og internationalt og det vil vi gerne fejre.
Temaet er overordnet både klinisk og basal allergologi:  IgE-mediated allergies: A translational perspective.

Se vedhæftede program.

Program Symposium LKP english