Kære medlemmer af Dansk Selskab for Allergologi.

Som medlem af DSA inviteres I hermed til at komme med kommentarer til høringsudkast på udarbejdet vejledning i allergen immunterapi.

Hensigten med en dansk Allergen immunterapi (AIT) vejledning er, at den kan tjene som en vejledning for både almen praksis og specialister, som anvender AIT, for derved at sikre en høj professionel standard, en effektiv udnyttelse af ressourcer, minimere patientrisikoen og give en høj patienttilfredshed og kontinuitet i behandlingen med allergen immunterapi.

Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af specialister i allergologi med bred erfaring i immunterapi både i praksis såvel som videnskabeligt. Der er endvidere lagt vægt på nuværende og tidligere erfaring i internationale arbejdsgrupper vedr. immunterapi.

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra et

Kommissorium: Arbejdsgruppen skal udarbejde en dansk vejledning i allergen immunterapi baseret på internationale standarder og vejledninger.

Høringssvaret er endvidere sendt til Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin og Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi

Høringssvar sendes til Formand@danskallergi.dk

Høringssvar inden 1. november 2018

 

Høringsudkast: allergen immunterapi – National behandlingsvejledning