Som medlem af DSA inviteres I hermed til at komme med kommentarer til høringsudkast på Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner

Se høringsudkast

DSA har ønsket en opdatering af de eksisterende retningslinjer fra 2006, hvor indholdet skal dække udredning af antibiotika-allergi generelt med særligt fokus på penicilliner. Format: National retningslinje.

Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af specialister med bred erfaring i lægemiddelallergi både i praksis såvel som videnskabeligt. Der er endvidere lagt vægt på nuværende og tidligere erfaring i internationale arbejdsgrupper vedr. lægemiddelallergi.

Høringsudkastet er endvidere sendt til Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Dermatologisk Selskab

Høringssvar inden 1. november 2018

Høringssvar sendes til

Formand@danskallergi.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen