DSA har modtaget invitation fra Sundhedsstyrelsen til at afgive høringssvar på ”Vejledning om akutberedskab ved udførelse af allergene procedurer”. Bestyrelsen har besluttet at sende det ud til medlemmerne for evt. kommentarer. Tidsfristen er kort. Kommentarer sendes til formand@danskallergi.dk  inden 20/8. Herefter vil bestyrelsen lave det endelige svar til Sundhedsstyrelsen.

Se tidligere vejledning her

Se nye vejledning her

 

Brev fra Sundhedstyrelsen:

Kære Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Selskab for Akut Medicin samt Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

I inviteres hermed til at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens Vejledning om akutberedskab ved udførelse af allergene procedurer, herunder allergen-specifik immunterapi, priktest og allergenprovokationer. Se vedhæftede dokuement.

Vejledningen erstatter den allerede eksisterende Vejledning om akutberedskab ved allergen-specifik immunterapi fra juni 2004. Ligeledes vedhæftet denne mail.

Den primære baggrund for at revidere vejledningen er, at en betragtelig del af allergen-specifik immunterapi i dag tilbydes sublingualt (SLIT). Der er i den nye vejledning desuden tilføjet anbefalinger for beredskabet ved priktest og allergiprovokationer.

Indholdet af vejledningen skal betragtes som minimumskrav.

Vejledningens juridiske status er endnu ikke afklaret, idet vejledningen enten kan få status af faglig anbefaling udgivet af Sundhedsstyrelsen eller af Vejledning af juridisk bindende karakter bundet op på autorisationslovens §17.