Lægemiddelindustriforeningen, Lif, inviterer sammen med formanden for Folketingets
Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), til en eksperthøring på Christiansborg om allergi.

Dansk Selskab for Allergologi deltager med indlæg:

Organisering af den allergologiske udredning og behandling i Danmark
– hvordan sikrer vi de faglige kompetencer?
Ved Lone Winther, formand for Dansk Selskab for Allergologi

Klik her for at se program