Lene Heise Garvey er fra 1. oktober 2023 udnævnt til Klinisk Professor i Dermatovenerologi (Allergologi) med særligt fokus på Anafylaksi og Lægemiddelallergi ved Københavns Universitet, med samtidig ansættelse som overlæge ved Allergiklinikken, Gentofte Hospital.

Lene holder professortiltrædelsesforelæsning med titlen “Anafylaksi og lægemiddelallergi i lokalt og globalt perspektiv” torsdag d. 21. december 2023 kl. 14 i Store Auditorium, Gentofte Hospital med efterfølgende reception. Alle er velkomne.

Se invitation >