DSA har med glæde konstateret at Sundhedsstyrelsens rapport til Sundheds- og Ældreministeriet konkluderer at der er behov for

  1. øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi
  2. etablering af allergicentre
  3. øget fokus på kompetencer i allergologi hos almen praksis og i den postgraduate lægeuddannelse.
  4. at relevante uddannelsesinstitutioner bl.a. lægeskolerne er opmærksomme på at inddrage allergologi i undervisningen.

klik her for at se rapporten