Dansk Selskab for Allergologi er en videnskabelig forening, som samler allergologiske specialister og andre allergiinteresserede. Foreningen afholder videnskabelige møder og arbejder for forskning, uddannelse og udvikling af allergologi.