Vejledning for foredragskonkurrence

De 5 bedste indsendte abstracts (vurderet af en videnskabelig komité bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Selskab for Allergologi) udtages til deltagelse i foredragskonkurrencen. Hvis man deltager i foredragskonkurrencen deltager man ikke i posterkonkurrencen.

Power Point præsentation

Din Powerpoint-præsentation skal afleveres til sessionens chair senest 15 minutter før sessionens start. Alle præsentationerne vil samlet blive lagt på én computer inden foredragskonkurrencen. Egen computer kan ikke anvendes. Kun de præsentationer, der er modtaget inden tidsfristen, vil kunne deltage i konkurrencen. Hvis du har brug for at anvende andet end Powerpoint, skal dette meddeles til sekretær Helle Sander senest fredag d. 11. august 2023 og vi skal forsøge at hjælpe.

Krav til foredrag

  • Varighed på max. 10 minutter med 5 minutters efterfølgende diskussion.
  • Kan afholdes på dansk (foretrækkes) eller engelsk.
  • Af hensyn til overholdelse af tidsrammen er det vigtigt, at du strukturerer dit foredrag.
  • Bør indeholde de samme elementer som abstract, dvs. formål, metode og materialer, resultater og en konklusion.

Priser foredragskonkurrence

DSA tildeler vinderen af foredragskonkurrence en pris på 10.000 kr. Pris for 2. pladsen udgør 5.000 kr. og 3. pladsen 3.000 kr. Foredragene vurderes ud fra både det videnskabelige indhold og den pædagogiske præsentation.

Praktiske oplysninger:
Sekretær Helle Sander
Tlf. 21 18 59 69
Mail: kontakt@danskallergi.dk