Vejledning for poster

Abstracts bliver vurderet af en videnskabelig komité bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Selskab for Allergologi, og alle godkendte abstracts præsenteres som en poster på årsmødet.

Krav til poster

  • Format: Bredde max 90 cm og højde max 120 cm.
  • Opsætning: Senest fredag den 20. august om morgenen på den anviste plads.
  • Nedtagning: Ved årsmødets afslutning.
  • Det forventes, at den præsenterende forfatter kan svare på spørgsmål i kaffepauserne

Poster sendes elektronisk

Der skal fremsendes fil eller nedkopiering af posteren til sekretær Helle Sander (kontakt@danskallergi.dk) senest den 12. august 2022

Posterpriser

Astma-Allergi Danmark uddeler priser for de 3 bedste postere. Uddelingen foregår under middagen fredag aften.

Praktiske oplysninger:
Sekretær Helle Sander
Tlf.: 21 18 59 69
Mail: kontakt@danskallergi.dk