Arbejdsgrupper og udvalg

Dansk Selskab for Allegologi er en videnskabelig forening, hvis formål er at samle allergologiske specialister og andre allergiinteresserede til videnskabelige møder og at arbejde for forskning, uddannelse og udvikling af basal og anvendt allergologi.
DSA nedsætter løbende arbejdsgrupper og udvalg til at arbejde for ovenstående formål.