Arbejdsgruppe retningslinjer for udredning af antibiotikaallergi

Baggrund
DSA ønsker opdatering af tidligere retningslinjer. Den tidligere formand for arbejdsgruppen Holger Mosbech har for DSA konstitueret arbejdsgruppen. DSA har ønsket bred repræsentation af relevante specialer (allergologi, lungemedicin, dermatologi, pædiatri, farmakologi, almen medicin) og repræsentanter med specialviden og kompetencer indenfor lægemiddelallergi.

Kommisorium

Formål: Opdatering af de eksisterende retningslinjer fra 2006.
Indhold: Skal dække bredt udredning af antibiotika-allergi.
Format: Nationale guidelines/retningslinjer for ”Udredning for antibiotika-allergi”.

Medlemmer
Lene Heise Garvey (formand)
Janni Hjortlund
Lars Peter Nielsen
Britta Hjerrild
Holger Mosbech
Line Tannert