DSA Møder

Dansk Selskab for Allergologi ønsker er en videnskabelig forening hvis formål er at samle allergologiske specialister og andre allergiinteresserede til videnskabelige møder og at arbejde for forskning, uddannelse og udvikling af basal og anvendt allergologi.

Her findes informationer om videnskabelige møder, samt kurser/uddannelse udbudt af DSA.