Fagområdebeskrivelse

De videnskabelige Selskabers bestyrelse (LVS) har godkendt et 2 årigt fagområde i allergologi for specialerne lungemedicin, dermatologi og arbejdsmedicin.

Beskrivelsen af fagområdeuddannelsen er udarbejdet af DSA og de respektive videnskabelige selskaber; DLS, DDS og DASAM.

Klik her for at se fagområdebeskrivelsen