Medlemsoplysninger

Indmeldelse

Ønsker du et medlemskab i DSA, kan du klikke her for at udfylde vores indmeldingsblanket. Hvis spørgsmål haves, kontakt sekretariatet kontakt@danskallergi.dk

Et medlemskab i DSA koster 400 kr. om året. Dertil lægger lægeforeningen ca. 80 kroner til for at administrere indkrævning af kontingent og medlemsopdatering.

Adresseændring

Er du flyttet, har du fået ny e-mail adresse eller har du andre ændringer til dine personlige oplysninger så klik her. Oplys din henvendelsesårsag som adresseændring, skriv derefter de nye informationer.

Mailingliste

Det er besluttet i DSA, at alt korrespondance foregår via e-mail, hvilket vil sige, at du skal huske at melde om evt. e-mail ændringer. Hvis du i dag som medlem ikke modtager informationer fra DSA, skal du følge procedure for adresseændring.