Medlemsoplysninger

Adresseændring

Er du flyttet, har du fået ny e-mail adresse eller har du andre ændringer til dine personlige oplysninger så klik her. Oplys din henvendelsesårsag som adresseændring, skriv derefter de nye informationer.

Mailliste

Det er besluttet i DSA, at alt korrespondance foregår via e-mail, hvilket vil sige, at du skal huske at melde om evt. e-mail ændringer. Hvis du i dag som medlem ikke modtager informationer fra DSA, skal du følge procedure for adresseændring.