Definition af et fagområde

For definition af et fagområde se dette link

Den afgørende principielle forskel på et anerkendt grenspeciale og et fagområde er, at der til et grenspeciale er knyttet en formaliseret uddannelse og autorisation, hvilket ikke er tilfældet for et fagområde.

Et speciale er forankret hos de centrale sundhedsmyndigheder som fastlægger antallet af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer samt meddeler de enkelte uddannelsesregioner, hvor mange uddannelsesforløb der skal etableres inden for hver uddannelsesregion. De regionale videreuddannelsesråd pålægges ansvaret for at tilrettelægge de enkelte uddannelsesforløb, således at de uddannelsessøgende sikres ansættelse på afdelinger, der er i stand til at honorere de i målbeskrivelserne stillede krav til den pågældende stilling.

Uddannelsen inden for et fagområde er baseret på vejledende retningslinjer, der er udarbejdet af de videnskabelige selskaber inden for området. Ingen af ovenstående strukturer er gældende for et fagområde.