Godkendelser

Specialet medicinsk allergologi

Specialet blev nedlagt i 2004. For Sundhedsstyrelsens autorisationer i medicinsk allergologi se Styrelsen for patientsikkerhed

Fagområdet allergologi

Bestyrelserne for Dansk Selskab for Allergologi og de respektive selskaber (DLS, DDS eller DASAM) tager stilling til uddannelsesøgendes uddannelsesplan og dokumentationen for gennemført uddannelse efter fagområdebeskrivelsen. DSA har ansvaret for den endelige godkendelse.

Godkendelser i fagområdet allergologi

Mogens Kappel – lungemedicin
Kirsten Sidenius – lungemedicin
Lene Heise Garvey
Niels Bjerring – lungemedicin
Charlotte Mørtz – dermatologi
Carsten Bindslev Jensen – dermatologi
Liselotte Brydensholt Halkjær – dermatologi
Tina skjold – lungemedicin
Jesper Elberling – dermatologi
Louise Vestergaard – dermatologi
Johannes Schmid – lungemedicin
Lycely Calderon Dongo – lungemedicin
Hanne Madsen – lungemedicin
Anne Sofie Bjerrum – lungemedicin
Zsuzsa Andrea Domokos
Linda Makowska Rasmussen – lungemedicin

Fagområdeuddannede prædiatere fremgår af DPS’ hjemmeside:

https://www.paediatri.dk/fagomradeeksperter