Bestyrelse

Professor, overlæge, PhD.
Hudafdeling I og Allergicentret
Odense Universitetshospital
E-mail: charlotte.moertz@rsyd.dk

Overlæge, PhD
Allergisygdomme klinik 1
Gentofte Hospital
E-mail: lene.heise.garvey@regionh.dk
Overlæge, PhD
Hudafdeling I og Allergicentret
Odense Universitetshospital
E-mail: henrik.kjaer@rsyd.dk
Professor, Ph.d 
Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitet
Allergicentret, Afdeling for Lungesygdomme, Århus Universitetshospital
E-mail: hjh@clin.au.dk
Afdelingslæge, PhD
Allergisygdomme klinik 1
Gentofte Hospital
E-mail: anne.caroline.curtz@regionh.dk
Speciallæge, PhD
Børne- og ungeafdelingen
Slagelse Sygehus
E-mail: annms@regionsjaelland.dk
Afdelingslæge, PhD
Allergicentret, Afdeling for Lungesygdomme
Århus Universitetshospital
E-mail: annbjerr@rm.dk
Speciallæge, 
Almen praksis
Frederiksberg
E-mail: jannihg@hotmail.com
Overlæge, 
Børn og Unge
Herlev og Gentofte Hospital
E-mail: d305634@dadlnet.dk