Bestyrelse

Professor, overlæge, PhD.

Hudafdeling I og Allergicentret
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 15, indgang 142, 2.sal
5000 Odense C
Telefon: +45 6541 5025
E-mail: charlotte.moertz@rsyd.dk
Overlæge, PhD
 
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 8, 1.sal th.
DK-2900 Hellerup
Telefon: +45 3867 2494
E-mail: lene.heise.garvey@regionh.dk
Overlæge
Hudafdelingen & Allergicentret
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon:
E-mail: henrik.kjaer@rsyd.dk
Professor, Ph.d 
Lungemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital NBG
DK-8000 Aarhus C
 
Telefon: 78462107 / 78462105
E-mail: hjh@clin.au.dk
Overlæge, phd.
Lungemedicinsk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Bygning 2B, Nørrebrogade 44   
8000 Aarhus C
Telefon +45 7846 2106
E-mail: joschm@rm.dk
 
Afdelingslæge, PhD
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 8, 1.sal th.
DK-2900 Hellerup
Telefon: +45 3867 2494
E-mail: anne.caroline.curtz@regionh.dk