Bestyrelse

Specialeansvarlig overlæge, dr.med.

Allergisygdomme, Klinik 1
Afdeling for Allergi, Hud og Kønssygdomme
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 8, 1. sal
2900 Hellerup
 
Telefon: +45 3867 2494
E-mail: lone.winther@regionh.dk
Specialeansvarlig overlæge, ph.d.
Astma- og AllergiAmbulatoriet for Børn
Børneafdeling E
HGH – Herlev Hospital
Herlev Ringvej 73
DK-2730 Herlev
 
&
 
Klinik for allergi KAA-816, Gentofte Hospital
Opgang 8,1. sal
HGH- Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
DK-2900 Hellerup
Telefon: +45 3868 5026 eller +45 3977 2484
E-mail: ksh@dadlnet.dk
Overlæge
Hudafdelingen & Allergicentret
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon:
E-mail: henrik.kjaer@rsyd.dk
Professor, Ph.d 
Lungemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital NBG
DK-8000 Aarhus C
 
Telefon: 78462107 / 78462105
E-mail: hjh@clin.au.dk
Overlæge, phd.
Lungemedicinsk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Bygning 2B, Nørrebrogade 44   
8000 Aarhus C
Telefon +45 7846 2106
E-mail: joschm@rm.dk
 
Overlæge
Allergisygdomme, Klinik 1
Afdeling for Allergi, Hud og Kønssygdomme
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 8, 1. sal
2900 Hellerup
E-mail: lene.heise.garvey@regionh.dk