Selskabet

Dansk Selskab for Allergologi er en videnskabelig forening, som samler allergologiske specialister og andre allergiinteresserede. Foreningen afholder videnskabelige møder og arbejder for forskning, uddannelse og udvikling af allergologi.

Historie

Det første videnskabelige selskab, som repræsenterede allergiske sygdomme, blev stiftet i 1946 –Dansk Selskab for Allergiforskning. Selskaberne i de andre nordiske lande opstod på samme tidspunkt, og dette førte til udgivelsen af et af de første europæiske specialetidsskrifter Acta Allergologica (senere ALLERGY). Den stigende interesse for og erkendelse af de immunologiske mekanismers betydning medførte en navneændring i 1966 til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi. Baggrunden for dette var tilsvarende selskaber i Europa og USA. I Danmark fængede ideen, med at allergologer også skulle varetage behandling af immunologiske sygdomme, ikke rigtig. Gigtsygdomme og andre systemiske immunologiske sygdomme varetages af reumatologer. I en række europæiske lande har man fortsat traditionen med, at allergologer også varetager behandling af immunologiske sygdomme og immundefekter. Dette afspejles i, at den fælles europæiske uddannelse til allergolog også medtager kompetencer i de immunologiske sygdomme.

Som en konsekvens af, at man i Danmark primært behandlede allergiske patienter, skiftede selskabet i 1985 atter navn til Dansk Selskab for Allergologi, men fortsatte som et delselskab af Immunologisk Selskab. Samarbejdet med immunologerne var dog mere af navn end af gavn. Den immunologiske grundforskning udviklede sig med stormskridt, medens den allergologiske kom “luntende” bagefter. Samtidig var det den daværende bestyrelses opfattelse, at selskabet ville blive styrket ved at være et selvstændigt selskab (da ingen af medlemmerne alligevel kom i Immunologisk Selskab, var tilhørsforholdet mere formelt). “Bruddet” med immunologerne gik dog ikke stille af, idet det også afspejlede et generationsopgør mellem den nyere generation af allergologisk uddannede læger og de gamle immunologer med interesse for allergologi.

I 1992 kunne en vedtægtsændring ratificeres. Bestyrelsen var på daværende tidspunkt opmærksom på immunologiens betydning. At allergi er en primær og generaliseret immunologisk dysfunktion, er der vist i dag ingen, som er i tvivl om. Dette er dog ikke et argument for, at vi selskabsmæssigt skal forloves med immunologerne. Det der er behov for, er en målrettet og styrket immunologisk funderet allergologisk uddannelse og forskning.

Selskabet var efter selvstændigheden i 1992 på mange måder revolutionerende, og tanken var at skabe et levende og dynamisk selskab åbent for alle med interesse for allergi og allergiske sygdomme.